S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministerský rada v oddělení krizové připravenosti (2017)

Vytvořeno: 19. 2. 2021 Poslední aktualizace: 19. 2. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí

Charakteristika vykonávaných činností

 • činnost v rámci agendy související s krizovou připraveností Ministerstva zdravotnictví;
 • agenda plánování obrany státu;
 • zpracování krizového plánu, plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury;
 • agenda související s činností krizového štábu ministerstva a Ústředního krizového štábu;
 • agenda související s celostátními i mezinárodními cvičeními;
 • vedení agendy Bezpečnostní rady státu a jejích stálých pracovních skupin;
 • zpracování připomínek k materiálům v rámci připomínkových řízení;
 • příprava stanovisek k odborným materiálům;
 • plnění dalších úkolů vyplývajících z aktuálních potřeb oddělení krizové připravenosti.

 

Nabízíme

 • 25 dní dovolené;
 • 5 dní indispozičního volna;
 • pružná služební doba;
 • široká nabídka benefitů;
 • odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury);
 • příspěvek na stravování;
 • možnost stravování v budově MZ.

Požadavky

 • je státním občanem České republiky,
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • u vybraného uchazeče způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení „Tajné” v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Přílohy