S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)

Vytvořeno: 25. 1. 2018 Poslední aktualizace: 25. 1. 2018

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU, Evropský akční plán

„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)

Evropská komise zveřejnila v červnu 2017 výše citovaný dokument, který byl v závěru loňského roku projednán a podpořen ve Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR a v Senátu PČR.

Infekce způsobené bakteriemi rezistentními k antibiotikům jsou jedním ze zásadních problémů současné doby. Údaje Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ukazují, že míra antibiotické rezistence u většiny baktérií v Evropě stále stoupá. Závažnost problému AMR dokládají výsledky analýz provedených ECDC, ze kterých vyplynulo, že ročně v Evropě umírá na infekce vyvolané multirezistentními mikroby přibližně 25 000 pacientů a odhaduje se, že náklady na léčbu infekcí vyvolaných rezistentními mikroby spolu se ztrátami produktivity v Evropě ročně dosahují až 1,5 miliardy EUR.

V návaznosti na aktuálně platné dokumenty Evropské Komise a Světové zdravotnické organizace připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Akční plán národního antibiotického programu na období let 2018-2030, který je koncipován jako multioborový materiál, respektující koncept „Jednoho zdraví“ pro boj s AMR v podmínkách České republiky. Uvedený Akční plán bude po dopracování předložen vládě České republiky.

Přílohy