S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

MUDr. Jarmila Rážová, PhD.

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 12. 1. 2021


Jarmila Rážová
vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze a úspěšně absolvovala také postgraduální doktorské studium na Univerzitě obrany. Získala také specializační atestaci prvního stupně z oborů hygiena a epidemiologie a specializační atestace druhého stupně z oborů epidemiologie a veřejné zdravotnictví. Mimo to se Rážová podílela na několika vědecko-výzkumných činností jako např. Výživová hodnota stravy vybraných skupin populace v ČR, Komparativní analýza behaviorálních komponent zdraví českých dětí nebo Analýza způsobu života a výskytu rizikových faktorů u osob s infarktem myokardu mladších 60 let. Jarmila Rážová se věnuje také pedagogické činnosti na 2. LF UK, IPVZ nebo NCO NZO v Brně, kde přednáší o problematice zabývající se hygienou a epidemiologií. Vydala také mnoho odborných publikací jako např. Stravovací zvyklosti, Úmrtnost na oběhové choroby anebo Životní styl a zdraví českých školáků.