S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ing. Milan Blaha, Ph.D. – náměstek pro informační a komunikační technologie

Vytvořeno: 10. 9. 2021 Poslední aktualizace: 17. 2. 2022
Autor fotografie: Jiří Koťátko, zdroj: Archiv ÚZIS ČR

Ing. Milan Blaha, Ph.D. vystudoval obor Informatika se zaměřením na lékařskou informatiku na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Vysokém učení technickém v Brně, titul Ph.D. získal ve specializaci Biomedicínská elektronika a biokybernetika.

V minulosti Milan Blaha působil na Akademii věd ČR nebo ve Fakultní Thomayerově nemocnici. V Institutu klinické a experimentální medicíny byl pracovníkem v datovém centru institutu, kde se podílel na návrhu, vývoji a realizaci nemocničního informačního systému. Ten získal několik významných ocenění.  

Naposledy působil jako zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky pro IT a komunikaci. Mimo jiné se podílel na věcném návrhu Zákona o elektronizaci zdravotnictví a na  výstavbě Národního zdravotnického informačního systému. Podílel se také na návrhu a realizaci informačních systémů souvisejících s epidemií covid-19. 

Je akademicky aktivní, je autorem či spoluautorem několika desítek odborných publikací. 

Je ženatý, má 4 děti. Není členem žádné politické strany. 

Milan Blaha byl v září 2021 jmenován náměstkem ministra zdravotnictví. V této pozici se zaměřuje zejména na oblast IT a elektronizace zdravotnictví.