S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ing. Milan Blaha, Ph.D. – náměstek ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 10. 9. 2021 Poslední aktualizace: 10. 9. 2021
Autor fotografie: Jiří Koťátko, zdroj: Archiv ÚZIS ČR

Ing. Milan Blaha, Ph.D. vystudoval obor Informatika se zaměřením na lékařskou informatiku na Fakultě elektrotechniky a informatiky na Vysokém učení technickém v Brně, titul Ph.D. získal ve specializaci Biomedicínská elektronika a biokybernetika.

V minulosti Milan Blaha působil na Akademii věd ČR nebo ve Fakultní Thomayerově nemocnici. V Institutu klinické a experimentální medicíny byl pracovníkem v datovém centru institutu, kde se podílel na návrhu, vývoji a realizaci nemocničního informačního systému. Ten získal několik významných ocenění.  

Naposledy působil jako zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky pro IT a komunikaci. Mimo jiné se podílel na věcném návrhu Zákona o elektronizaci zdravotnictví a na  výstavbě Národního zdravotnického informačního systému. Podílel se také na návrhu a realizaci informačních systémů souvisejících s epidemií covid-19. 

Je akademicky aktivní, je autorem či spoluautorem několika desítek odborných publikací. 

Je ženatý, má 4 děti. Není členem žádné politické strany. 

Milan Blaha byl v září 2021 jmenován náměstkem ministra zdravotnictví. V této pozici se zaměřuje zejména na oblast IT a elektronizace zdravotnictví.