S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informační den k 3. akčnímu programu v oblasti zdraví

Vytvořeno: 18. 3. 2014 Poslední aktualizace: 18. 3. 2014

Dne 11. dubna 2014 se v Bruselu uskuteční informační den týkající se Třetího víceletého programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Účelem této akce je informovat o konkrétní podobě a zaměření Programu a rovněž přiblížit možnosti a cíle Programu v otázce zlepšení zdraví v Evropě, a to skrze spolupráci členských států, která povede ke zlepšení zdravotních politik členských států.

Účast na informačním dni není oborově omezena, avšak předpokládá se především účast potencionálních žadatelů a příjemců v rámci programu, mezi které se řadí zdravotnické organizace, nestátní neziskové organizace působící v oblasti zdravotnictví, zástupci akademické obce, zástupci veřejných institucí a další.

Více informací o programu, místu a čase konání, registraci a dalších potřebných údajích naleznete zde.