S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace žadatelům o dotaci na rezidenční místa nelékaři 2018

Vytvořeno: 21. 3. 2018 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

oznamujeme Vám tímto, že v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), provedenou zákonem č. 367/2017 Sb. a účinnou od 1. ledna 2018, je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – nelékařské obory pro rok 2018, vydaná Ministerstvem zdravotnictví dne 13. prosince 2017, považována za Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ve smyslu ustanovení § 14j rozpočtových pravidel, v platném znění.

Přílohy