S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace žadatelům o dotaci na rezidenční místa nelékaři 2018

Vytvořeno: 21. 3. 2018 Poslední aktualizace: 1. 7. 2020

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

oznamujeme Vám tímto, že v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), provedenou zákonem č. 367/2017 Sb. a účinnou od 1. ledna 2018, je Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – nelékařské obory pro rok 2018, vydaná Ministerstvem zdravotnictví dne 13. prosince 2017, považována za Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ve smyslu ustanovení § 14j rozpočtových pravidel, v platném znění.

Přílohy