S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace ke vzdělávacím akcím a zkouškám dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací (aktualizace k 1.8.2021)

Vytvořeno: 1. 8. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 29. července 2021, čj. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN, Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že s účinností od 1. srpna 2021 je možné realizovat vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb.o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)bez omezení.

Realizovat vzdělávání je nutné podle vzdělávacího programu, jež byl podkladem pro vydání rozhodnutí o udělení/prodloužení akreditace. Není-li součástí vzdělávacího programu také distanční výuka, nemůže být realizována.

Upozorňujeme, že je nutné dodržet podmínky stanovené v aktuálních mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví – viz ZDE

Přílohy