S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace ke vzdělávacím akcím a zkouškám dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací (aktualizace k 15. 2. 2021)

Vytvořeno: 27. 12. 2020 Poslední aktualizace: 15. 2. 2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 126 o přijetí krizového opatření, Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), je s účinností ode dne 15. února 2021 povolena pouze realizace praktické výuky, praxe a zkoušek, kterých se smí účastnit nejvýše 10 osob.

Teoretická výuka může být realizována pouze distanční formou. Prezenční výuka je zakázána.

Nadále je stále možné využít distanční výuku dle stanovených podmínek viz ZDE

 

Přílohy