S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace – Výsledky dotačního řízení v rámci dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví

Vytvořeno: 25. 2. 2019 Poslední aktualizace: 25. 2. 2019

 

Dne 19. 2. 2019 porada vedení Ministerstva zdravotnictví schválila výsledný materiál hodnotící Komise, ve kterém byly konkrétní finanční částky přiděleny jednotlivým oprávněným subjektům v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ pro rok 2019.

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví se tímto zveřejňuje seznam všech oprávněných subjektů, kterým bude přidělena dotace, viz Příloha č. 1.

Následně všem oprávněným subjektům bude doručeno Rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu, včetně řádného poučení. V tomto Rozhodnutí se každý oprávněný subjekt dozví konkrétní výši dotace, která mu bude poskytnuta, na jaký účel a za jakých podmínek.

 

 

Příloha č. 1:

1. Seznam všech oprávněných subjektů, kterým bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu

 

 

Přílohy