Informace týkající se upraveného vzdělávacího programu pediatrie

Vytvořeno: 12. 5. 2022 Poslední aktualizace: 12. 5. 2022

V návaznosti na vzdělávací program specializačního oboru pediatrie, uveřejněný ve Věstníku MZ částka 3, březen, 2019, byl vydán upravený vzdělávací program pediatrie, který je upraven na základě požadavků odborné veřejnosti. Vzdělávací program z roku 2019 zůstává v platnosti.

Předkládaný vlastní specializovaný výcvik vzdělávacího programu oboru pediatrie navazuje na základní kmen pediatrický.