Informace pro žadatele o dovoz léčebného konopí

Vytvořeno: 30. 1. 2017 Poslední aktualizace: 30. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví informuje potenciální žadatele o dovoz konopí pro léčebné použití z řad oprávněných distributorů, že za předpokladu splnění veškerých podmínek zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo zdravotnictví připraveno bezodkladně vyřídit žádosti o dovoz konopí pro léčebné použití. Distributor konopí pro léčebné použití je povinen splňovat též podmínky zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech v platném znění. Žádost o dovoz konopí pro léčebné použití je třeba podat na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví podle vyhlášky č. 53/2014 Sb. o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách. 

Formulář žádosti je k dispozici v příloze.

 

Přílohy

Typ souboru: rtf
Tiskopis_č_6.rtf (272,67 KB)