S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro výrobce léčiv ohledně zařazení odběrného místa plynu do skupiny F

Vytvořeno: 8. 8. 2022 Poslední aktualizace: 8. 8. 2022

Dne 1. 8. 2022 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, která v § 2 odst. 1 písm. h) nově do skupiny F řadí v rozsahu spotřeby plynu na výrobu technologického tepla při výrobě léčiv a léčivých látek také odběrná místa držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech, pokud Ministerstvo zdravotnictví o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.

Přílohy