S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro uchazeče o účelovou podporu – akademická klinická hodnocení v projektech

Vytvořeno: 16. 3. 2018 Poslední aktualizace: 16. 3. 2018

Po konzultaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) si Ministerstvo zdravotnictví a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR dovoluje upozornit uchazeče o účelovou podporu podle zákona č. 130/2002 Sb., aby věnovali pozornost přiložené informaci. Pokud bude součástí návrhu projektu tzv. akademické klinické hodnocení, je nutné si včas se SÚKL vyřídit potřebnou dokumentaci a povolení k provedení tohoto klinického hodnocení, aby následně podle této dokumentace mohl být připraven návrh projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“). Návrh projektu podávaný do veřejné soutěže není podle platných právních předpisů dostatečným podkladem pro vydání povolení k provedení klinického hodnocení ze strany SÚKL. Po podání návrhu projektu do veřejné soutěže nesmí být již tento návrh měněn.

Přílohy