S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu MSPP k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Vytvořeno: 26. 10. 2020 Poslední aktualizace: 26. 10. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačního programu v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

 

Dotační program je součástí projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče”, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214“ realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. 

PŘÍLOHA:

Výjimky_ říjen 2020 MSPP

Přílohy