Informace pro příjemce dotace – s platností od 4.5.2021 byly upraveny přílohy Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 4. 5. 2021 Poslední aktualizace: 4. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností upravilo přílohy Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb.

K úpravám došlo v přílohách P07 Text-povinný plakát a P08 Oznámení o změnách v projektu.

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přílohy