S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro příjemce dotace – s platností od 2.11.2020 byla upravena Metodika programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Vytvořeno: 2. 11. 2020 Poslední aktualizace: 2. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotního provozu paliativních týmů v dotovaných nemocnicích a v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací upravilo Metodiku Programu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče (nyní verze 3.0).

K úpravám došlo v části ostatního vzdělávání (případná náhrada za stáže), organizace seminářů distančně a způsobilosti výdajů z důvodu zásahu vyšší moci.

Pilotní provoz je financován z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 3.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Přílohy