S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro distributory a výrobce léčivých přípravků s obsahem omamných a psychotropních látek týkající se zjednodušeného postupu při vydávání vývozního povolení na Filipíny

Vytvořeno: 5. 12. 2013 Poslední aktualizace: 5. 12. 2013

Dle sdělení Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek (INCB) byly členské státy v souvislosti s přírodní katastrofou na Filipínách vyzvány, aby pro účely urgentních dodávek léčivých přípravků s obsahem omamných a psychotropních látek přistoupily ke zjednodušené proceduře/zjednodušenému postupu při udělování povolení k vývozu těchto léčivých přípravků.

Na základě výše uvedeného hodlá Ministerstvo zdravotnictví ČR- Inspektorát omamných a psychotropních látek – do odvolání udělovat vývozní povolení zmíněných léčivých přípravků dle navrženého zjednodušeného postupu, tj. bez předložení souhlasu nebo dovozního povolení vydaného kompetentním orgánem Filipín a bez ohledu na odhad množství dovozu omamných nebo psychotropních látek stanovených orgány OSN na rok 2013/2014, tak jak tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

 

Ing. Alena Ondroušková,

ved. Inspektorátu OPL