Informace ohledně změny způsobu hlášení údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2022

Vytvořeno: 3. 1. 2023 Poslední aktualizace: 3. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že na základě podnětu Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP dojde ke sjednocení sběru dat týkajících se činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank a sloučení výkazů zasílaných v minulých letech separátně Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Za rok 2022 budou zařízení transfuzní služby a krevních banky vyplňovat pouze jeden výkaz o činnosti a odesílat na ÚZIS. Další informace týkající se této změny boudou prezentovány v rámci videokonference, která se bude konat dne 11. ledna 2023 od 13 hodin.