S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o zvýšené kontrole projektů 3.2 IOP

Vytvořeno: 5. 8. 2011 Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

V návaznosti na výstupy z Auditu realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP a především snahu odboru evropských fondů o intenzivnější kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti začal odbor evropských fondů aplikovat nová opatření, která se týkají kontroly zadávacích podmínek, návrhů smluv a monitorovacích zpráv, do kterých budou intenzivněji zapojeni externí poradci odboru evropských fondů. Z tohoto důvodu existuje riziko, že odbor EF nedodrží lhůty, které jsou stanoveny Příručkou pro žadatele a příjemce. Blíže viz Příloha.

Přílohy