S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o zvýšené kontrole projektů 3.2 IOP

Vytvořeno: 5. 8. 2011 Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

V návaznosti na výstupy z Auditu realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP a především snahu odboru evropských fondů o intenzivnější kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti začal odbor evropských fondů aplikovat nová opatření, která se týkají kontroly zadávacích podmínek, návrhů smluv a monitorovacích zpráv, do kterých budou intenzivněji zapojeni externí poradci odboru evropských fondů. Z tohoto důvodu existuje riziko, že odbor EF nedodrží lhůty, které jsou stanoveny Příručkou pro žadatele a příjemce. Blíže viz Příloha.

Přílohy