S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o započítávání odborné praxe

Vytvořeno: 12. 11. 2020 Poslední aktualizace: 22. 9. 2021

 

Od 1. 10. 2010 je možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP – přehled všech žádostí). 

 
Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti
 
Do specializačního vzdělávání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta se na základě podané žádosti započítá odborná praxe, popř.  její část, absolvovaná v jiném oboru specializace (viz níže bod 1) nebo v zahraničí (viz níže bod 2) nebo doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia v doktorském studijním programu (viz níže bod 3), pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu nebo jeho části a je doložena.
 
Platné vzdělávací programy uveřejněné ve Věstnících MZ naleznete zde.
 
  1. Započítání odborné praxe lékaře absolvované v jiném oboru specializace podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. provádí lékařské fakulty nebo IPVZ.
  2. Započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v některém z členských států EU a v rámci úspěšně ukončeného specializačního vzdělávání ve stanovených oborech do jiného ze stanovených oborů podle § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb. provádí lékařské fakulty nebo IPVZ.
  • Formulář žádosti § 5 odst. 8 písm. a)  a formulář žádosti § 5 odst. 9 viz. příloha níže
  • Tyto žádosti nepodávejte k MZ, ale k jednotlivým lékařským fakultám nebo IPVZ!!
  1. Započítání odborné praxe lékaře absolvované v zahraničí podle § 5 odst.  8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádí MZ
  2. Započítání doby výkonu zdravotnického povolání lékaře v průběhu studia v doktorském studijním programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb. provádí MZ
  • Formulář žádosti § 5 odst. 8 písm. b)  a formulář žádosti § 5 odst. 7 viz. příloha níže 

Žádost zašlete na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Přílohy