S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2020

Vytvořeno: 23. 1. 2022 Poslední aktualizace: 24. 1. 2022

Ve smyslu s § 26 zákona  č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví obecné informace o výsledcích kontrol činnosti osob, oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí v roce 2020, které byly provedeny oddělením kvality zdravotních služeb.

Kontroly byly provedeny v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách). Ze všech kontrol byly vypracovány protokoly.

Předmětem kontrol bylo plnění zákonných povinností fyzické či právnické osoby, která je držitelem oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb dle § 98 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., při provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb; plnění podmínek pro udělení tohoto oprávnění podle § 98 odst. 5 a 6 zákona č. 372/2011 Sb. oprávněnou osobou i po udělení oprávnění; samotný proces hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí, které musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, v platném znění.

Počet provedených kontrol: 0
Počet kontrol bez nedostatků: 0
Počet kontrol s nápravným opatřením: 0