Informace o vypsání mimořádných prázdninových termínů aprobačních zkoušek

Vytvořeno: 1. 7. 2020 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, stanovilo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání z důvodu zvýšeného zájmu uchazečů mimořádné termíny aprobačních zkoušek pro nelékařské zdravotnické pracovníky v měsíci červenci a srpnu.

 

Mimořádné termíny aprobačních zkoušek
– červenec a srpen 2020

Termíny První část – písemné testy – místnost Třetí část – ústní odborná zkouška – místnost Poslední termín podání přihlášky na daný termín aprobační zkoušky
7.7.2020 112A   18.5.2020 – mimořádný termín
8.7.2020 112A   19.5.2020 – mimořádný termín
5.8.2020   202B mimořádný termín
6.8.2020   202B mimořádný termín
11.8.2020 112A   22.6.2020 – mimořádný termín
12.8.2020 112A   23.6.2020 – mimořádný termín

Přílohy