Informace o uznávání lékařských povolání zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Vytvořeno: 7. 4. 2022 Poslední aktualizace: 27. 4. 2022

Ministerstvo vnitra uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice útočiště před válkou dočasnou ochranu, podrobné informace jsou dostupné zde. Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem a získávají volný přístup na trh práce a mohou vstupovat do evidence uchazečů o zaměstnání. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Zdravotnická povolání patří mezi tzv. regulovaná povolání. Pro výkon takového povolání jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání vykonávat. Zájemce o zdravotnické povolánímusí vlastnit doklad prokazující splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání, tzn., že před podáním žádosti o vízum musí požádat Ministerstvo zdravotnictví o vydání dokladu opravňujícího k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

Každý lékařský zdravotnický pracovník (lékař, zubní lékař nebo farmaceut), který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o:

  1. povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce (§ 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.- tzv. krátkodobá stáž) – povolení k výkonu odborné praxe tzv. krátkodobou stáž lze vydat pouze jednorázově;
  1. povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok (§ 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.) – tzv. dlouhodobá stáž povolení výkonu odborné praxe tzv. dlouhodobou stáž je možné vydat v celkovém součtu nejvíce na dobu 3 let;
  1. uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (§34 zákona č. 95/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky.

Pro upřesňující informace je možné kontaktovat ministerstvo prostřednictvím e-mailové adresy: zdravotnici.ukrajina@mzcr.cz.