S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o uskutečněném semináři pro příjemce dotace CDZ III ze dne 2. září 2020

Vytvořeno: 21. 9. 2020 Poslední aktualizace: 21. 9. 2020

Dne 2.9. 2020 se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnil seminář pro příjemce dotace v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Během tohoto semináře byly účastníkům z řad příjemců představeny komplexní informace o podmínkách k poskytnutí dotace, dále byly popsány postupy při evaluacích a nastavení komunikace mezi příjemci dotace a poskytovatelem dotace.

Přílohy:

  • prezentace projektové manažerky – nastavení podmínek poskytnutí dotace
  • prezentace specialistky komunikace – nastavení komunikační matice mezi příjemci dotace a poskytovatelem dotace
  • prezentace k interním evaluacím

 

Přílohy