Informace o průběhu neformálního jednání ministrů zdravotnictví dne 16.  července 2020

Vytvořeno: 29. 7. 2020 Poslední aktualizace: 29. 7. 2020

Dne 16. července 2020 se videokonferenční formou uskutečnilo neformální jednání ministrů zdravotnictví EU a zemí ESVO, poprvé pod vedením nastupujícího německého předsednictví (DE PRES). Jednání předsedal Jens Spahn, ministr zdravotnictví. Evropskou komisi zastupovali Margaritis Schinas, místopředseda Evropské komise a komisař pro podporu evropského způsobu života, a Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví. K jednání byli přizváni také Andrea Ammon, ředitelka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Hans Kluge, ředitel regionu Evropa Světové zdravotnické organizace (WHO), a Guido Rasi, ředitel Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Na dopolední část programu byla zařazena politická rozprava na téma posílení ECDC, resp. možného rozšíření stávajícího mandátu s ohledem na další možné zdravotní krize. Členské státy obecně posílení ECDC podpořily, avšak některé z nich (jmenovitě např. Švédsko, Francie či Polsko) poukázaly na primární potřebu evaluace činnosti ECDC, a to především s ohledem na COVID-19. Česká republika podpořila návrhy předsednictví ohledně zlepšení zdravotního dohledu na úrovni EU, vzniku Task Force i větší angažovanosti ECDC na globální úrovni. Dále vyzvala k častější organizaci seminářů zaměřených na vzdělávání v oblasti specifických zdravotních hrozeb a epidemiologických predikcí a modelování. Místo pandemického plánu EU navrhla vznik společného rámce pro přípravu pandemických plánů.

Odpolední diskuze se zaměřila na dostupnost léčivých přípravků v EU, a to především ve vztahu k farmaceutické strategii. Členské státy zdůraznily potřebu diskuze, neboť se jedná o téma, které ministři řeší již řadu let, a díky pandemii u určitých léčivých přípravků narostlo. Rovněž podpořily zajištění nepřetržitých dodávek a zásob pro potřeby EU jako základní téma připravované farmaceutické strategie. Diskutoval se vznik seznamu esenciálních léčivých přípravků, dostupnost inovativních i „starých“ stále účinných léčivých přípravků, nutnost nových antibiotik, zlepšení inspekcí k udržení kvality výroby, zvýšení výměny informací a transparentnosti, podpora mezinárodní spolupráce, nastavení vhodných incentiv a diverzifikace zdrojů. Česká republika navrhla zlepšit přístup k léčivým přípravkům např. využitím vícejazyčných balení, zvýšením výrobních kapacit, včasného hlášení nedostatků léčivých přípravků.

Na agendu jednání byl následně dodatečně zařazen bod, v němž komisařka Kyriakides informovala o stavu vyjednávání k zajištění vakcín proti COVID-19. Uvedla, že Evropská komise jedná s několika většími i menšími firmami a apelovala na solidaritu členských států.

V závěru jednání představilo DE PRES aktuální situaci související se zpracováním zdravotních dat (vč. jejich sekundárního využití) pro výzkum a veřejné zdraví.

Následně, v rámci bodu „Různé“ zmínila Itálie plánované vystoupení Spojených států amerických z WHO, což dle jejich názorů představuje důležitý milník pro reformu WHO. DE PRES reagovalo tvrzením, že před podzimním jednáním Světového zdravotnického shromáždění (WHA) proběhnou zasedání, a to s cílem dojednat společnou pozici EU k dané otázce.