Informace o průběhu mimořádného zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 6. března 2020

Vytvořeno: 11. 3. 2020 Poslední aktualizace: 11. 3. 2020

Dne 6. března 2020 se v Bruselu uskutečnilo mimořádné zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zdraví. Radě předsedal chorvatský ministr zdravotnictví Vili Beroš. Evropskou komisi zastupovali komisařka pro zdraví Stella Kyriakides, komisař pro krizové řízení J. Lenarčič a komisař pro vnitřní obchod Thierry Breton. K jednání byli přizváni také Andrea Ammon, ředitelka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, Hans Kluge, ředitel regionu Evropa Světové zdravotnické organizace a Guido Rasi, ředitel Evropské agentury pro léčivé přípravky. Delegaci ČR vedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na programu jednání, který byl schválen v úvodu, začala Rada politickou rozpravou na téma nového koronaviru způsobující nemoc COVID-19. Od poslední mimořádné Rady v polovině února doznala situace výrazné změny v rozsahu šíření v EU. Ministryně a ministři se proto v následné diskusi věnovali třem okruhům. Za prvé hodnocení stávajících mechanismů na úrovni EU a případným návrhům pro zlepšení komunikace a sdílení informací. Za druhé posouzení účinnosti opatření, která jsou v současné době zavedena v členských státech. A za třetí zhodnocení opatření, která již Evropská komise zavedla s cílem poskytnout pomoc členským státům, a případně navržení dalších činností pro zabránění šíření nákazy.

Napříč všemi vystoupeními rezonovala výzva, aby přijímaná opatření byla proporcionální, přiměřená současné situaci a založená na faktech. Většina členských států současně požadovala, aby byl kladen důraz na evropskou solidaritu. Na jednání zazněl apel ze strany Evropské komise, aby členské státy důsledněji informovaly o aktuálním vývoji a přijatých opatřeních a současně se projednávala i otázka informovanosti veřejnosti. Na jednání shodně zaznívaly myšlenky, že informační strategie vůči veřejnosti by měly zacílit především na boj proti dezinformacím a zabránit stigmatizaci. Členské státy žádaly Evropskou komisi o užší koordinaci v oblasti zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek a v otázce připravenosti na výpadky léčiv a aktivních farmaceutických substancí.

Ministr Vojtěch se ve svém vystoupení zaměřil na opatření, která byla přijata a jsou v plánu na národní úrovni, informoval o počtu nakažených a ocenil spolupráci na úrovni EU. Zdůraznil význam připravenosti a poukázal na nezbytnost poučit se z této bezprecedentní situace do budoucna, např. v oblasti zajištění dostupnosti léčiv na trhu EU.

Komisařka Kyriakides ve svém vystoupení informovala o nedávných opatřeních, např. vzniku task force, kde se účastní pět komisařů či vzniku nové webové stránky. Ocenila aktivaci IPCR do třetího stupně, který umožňuje pružnější koordinaci na úrovni EU. Komisař Lenarčič informoval o zahájení společných nákupů osobních ochranných prostředků. Komisař Breton apeloval na proporcionální postup v rámci EU při přijímání národních opatření. A. Ammon informovala o hodnocení rizik a pěti scénářích možného vývoje nákazy v EU. H. Kluge hovořil o nezbytnosti spolupráce a solidárním přístupu při řešení krizové situace mezi evropskými státy. G. Rasi sdílel nejnovější vývoj při hodnocení možného nedostatku léčiv na trhu EU v důsledku výpadku výroby v Číně, s pozitivním výsledkem, neboť v současné době nemají zprávy o možném narušení dodávek.