Informace o projektu

Vytvořeno: 12. 12. 2023 Poslední aktualizace: 12. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče (CZ.03.02.02/00/22_046/0003791) v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Nefinančním partnerem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Projekt Podpora plánování rozvoje integrované zdravotní a sociální péče, zkráceně označován jako „KRAPL“, reaguje na demografické stárnutí populace a nárůst chronicky nemocných osob, které mají vedle potřeb zdravotních, také potřeby sociální. Zaměřuje se na rozvoj a podporu integrované zdravotní a sociální péče, propojení systému zajišťující sociální a zdravotní potřeby klientů/pacientů, tak aby byly nastaveny podmínky pro koordinovaný souvislý průchod uživatele tímto systémem.

Cílem projektu je vytvořit doporučený postup pro tvorbu krajských zdravotně sociálních plánů, který bude pilotován ve čtyřech vybraných krajích a následně doporučen k implementaci ve všech krajích České republiky. Tento postup bude cílit na nastavení pevné a provázané spolupráce všech stran, které se podílejí na monitoraci, hodnocení, plánování a podpoře služeb určených lidem s komplexními potřebami. Součástí projektu budou i aktivity zaměřené na zvýšení odborných znalostí a kompetencí pracovníků zabývajících se procesy plánování a síťování sociálních a zdravotních služeb.

Předpokládaná doba realizace je 1.8.2023 – 31.7.2026.