S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o projektu Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 23. 7. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0016085. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Předmětem projektu je rozšíření systému řízení kvality do organizace a systému fungování Ministerstva zdravotnictví, a to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleného usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy