Informace o projektu Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 23. 7. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zavádění systému řízení kvality v Ministerstvu zdravotnictví, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0016085. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Předmětem projektu je rozšíření systému řízení kvality do organizace a systému fungování Ministerstva zdravotnictví, a to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleného usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy