S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o projektu UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha

Vytvořeno: 21. 5. 2020 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006279. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt je zaměřen na provedení energeticky úsporných opatření na památkově chráněné budově Ministerstva zdravotnictví v Praze. V rámci projektu dojde k zateplení částí budovy – stropů v 1. patře a nad 2. suterénem, podlah půdy v 5. a 6. patře, k výměně části osvětlení za úsporné LED žárovky, k výměně i repasi vybraných oken a k výměně tepelného zdroje. Cílem projektu je  dosažení úspory energie a emisí CO2 na budově Ministerstva zdravotnictví.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

 

Přílohy