S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o projektu UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha

Vytvořeno: 21. 5. 2020 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu UV955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006279. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt je zaměřen na provedení energeticky úsporných opatření na památkově chráněné budově Ministerstva zdravotnictví v Praze. V rámci projektu dojde k zateplení částí budovy – stropů v 1. patře a nad 2. suterénem, podlah půdy v 5. a 6. patře, k výměně části osvětlení za úsporné LED žárovky, k výměně i repasi vybraných oken a k výměně tepelného zdroje. Cílem projektu je  dosažení úspory energie a emisí CO2 na budově Ministerstva zdravotnictví.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

 

Přílohy