S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o projektu Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ

Vytvořeno: 23. 10. 2017 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ. Předmětem projektu je vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví (dále NSeZ) včetně nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví na národní úrovni i v kontextu úrovně EU. Záměrem je vytvořit komplexní systém metodické podpory aktivit a postupů spojených s implementací elektronizace zdravotnictví, který přispěje ke kvalitní a efektivní realizaci elektronizace zdravotnictví a implementace NSeZ.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy