S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o projektu Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ

Vytvořeno: 23. 10. 2017 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ. Předmětem projektu je vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví (dále NSeZ) včetně nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví na národní úrovni i v kontextu úrovně EU. Záměrem je vytvořit komplexní systém metodické podpory aktivit a postupů spojených s implementací elektronizace zdravotnictví, který přispěje ke kvalitní a efektivní realizaci elektronizace zdravotnictví a implementace NSeZ.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy