S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Vytvořeno: 29. 6. 2018 Poslední aktualizace: 29. 6. 2018

 


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie.

Předmětem projektu je zajištění specializačního vzdělávání dětských neurologů. Vzdělávání bude určeno pro lékaře, kteří již absolvovali pediatrický nebo neurologický kmen, nebo mají atestaci z pediatrie či neurologie. V rámci tohoto projektu budou jeho účastníci docházet na teoretické kurzy a na praxi a bude ukončen atestací.

Díky finanční podpoře z Evropské unie a státního rozpočtu dojde ke zvýšení počtu dětských neurologů.  To povede ke zvýšení dostupnosti i kvality péče o dětské pacienty s nemocemi nervové soustavy.  Kromě toho povede zvýšení počtů dětských neurologů k posílení klinického výzkumu v této oblasti medicíny, což je pro další zvyšování kvality zdravotní péče klíčové. Celkový počet lékařů, kteří budou do projektu zapojeni, je 18. Primárním smyslem projektu podpory vzdělávání je zlepšení kvality péče o dětské pacienty s onemocněními nervového systému.

Realizace projektu je naplánována od 1. června 2018 do 30. listopadu 2022.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy