Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II.

Vytvořeno: 16. 4. 2018 Poslední aktualizace: 16. 4. 2018


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví II. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka.

Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz).

Bližší informace k projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II jsou uvedeny v příloze č. 1.

Konkrétní dotazy k projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II a dotazy k podávání žádostí o dotaci zasílejte na cdz2@mzcr.cz.

 

Přílohy