S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Vytvořeno: 30. 1. 2018 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, díky které dojde ke zlepšení kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí v ČR. Projekt se zaměřuje na rozvoj zdravotní složky služeb obecné a specializované paliativní péče v nemocnicích v ČR, které nejsou saturovány nebo nejsou koordinovány v dostatečné kvalitě a dostupnosti. Základními nástroji projektu jsou kvantifikace potřebnosti, metodický popis, zavedení a standardizace paliativní medicíny a péče v nemocnicích akutní a následné péče.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy