S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Informace o projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Vytvořeno: 30. 1. 2018 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020


Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, díky které dojde ke zlepšení kvality života lidí s nevyléčitelnou nemocí v ČR. Projekt se zaměřuje na rozvoj zdravotní složky služeb obecné a specializované paliativní péče v nemocnicích v ČR, které nejsou saturovány nebo nejsou koordinovány v dostatečné kvalitě a dostupnosti. Základními nástroji projektu jsou kvantifikace potřebnosti, metodický popis, zavedení a standardizace paliativní medicíny a péče v nemocnicích akutní a následné péče.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy