S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o projektu Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

Vytvořeno: 21. 1. 2019 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice. Cílem projektu je vybudování nového jednotného integrovaného komunikačního systému MZ ČR pro krajské hygienické stanice (KHS). Projekt přispěje k rozvoji základních registrů elektronického zdravotnictví, přispěje ke snížení fragmentace stávajících systémů veřejné správy v resortu zdravotnictví a umožní jasně definované a bezpečné propojení jednotlivých segmentů resortu a bezpečné a kontrolovatelné sdílení jejich dat.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy