S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o projektu financovaném z IROP „Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice“

Vytvořeno: 1. 6. 2018 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

 

Projekt „Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice“ 

reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346  je spolufinancovaný Evropskou unií.

 

Rozpočet projektu: 77 824 289,99 Kč

z toho: EU 62 931 055,61 Kč

            SR 14 893 234,38 Kč

 

Doba ukončení projektu:  12/2019

 

Popis cílů a výsledků projektu

Hlavním výstupem projektu „Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice“ je nový jednotný integrovaný komunikační systém MZ ČR pro krajské hygienické stanice a modernizovaný systém správy uživatelů. Výstup projektu naplňuje specifický cíl IROP 3.2.: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT neboť nový informační systém pro KHS, jakožto orgánů veřejné správy, právě zvýšení efektivity a transparentnosti zajistí. Projekt dále přispěje k rozvoji základních registrů elektronického zdravotnictví a napomůže ke snížení fragmentace stávajících systémů veřejné správy v rezortu zdravotnictví.

Dalším cílem SC 3.2 je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat, ke kterému díky realizaci projektu v sektoru zdravotnictví prostřednictvím projektu dojde, neboť umožní jasně definované a bezpečné propojení jednotlivých segmentů rezortu zdravotnictví a vzájemné bezpečné a kontrolovatelné sdílení jejich dat a zprostředkovaně i snížení administrativní zátěže.