Informace o projektu

Vytvořeno: 5. 1. 2024 Poslední aktualizace: 5. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zajištění implementace NPO v rámci MZ ČR (CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_103/0008594) v rámci Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a odolnost.

Ministerstvo zdravotnictví je v rámci finančního nástroje NPO v pilíři Zdraví a odolnost obyvatel vlastníkem komponent 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Prostřednictvím projektu bude zajištěna řádná a efektivní administrace a implementace těchto komponent NPO formou finančního krytí nákladů spojených s osobními výdaji pracovníků, kteří se budou na administraci a implementaci komponent 6.1 a 6.2 NPO podílet.

Projekt je podpořen z finančních prostředků EU.

Předpokládaná doba realizace je 1.11.2023 – 31.12.2026.