Informace o přijatých opatřeních v roce 2014

Vytvořeno: 9. 7. 2014 Poslední aktualizace: 9. 7. 2014

Odborem EF přijal opatření za účelem urychlení čerpání v rámci IOP a současně plnění pravidla „n+2“ . Opatření se týkají všech příjemců dotací, kterým konči etapa/realizace projektu v období od 1.8.2014 do 31.10.2014.

Odbor EF nebude povolovat prodlužování realizace projektů v případě, že by to ohrozilo finanční čerpání v roce 2014 tj. projekty s žádostí o prodloužení realizace projektu po 15.11.2014.

Další podrobnosti naleznete v přiloženém dopise ředitele odboru EF PhDr. Mgr. Jana Bodnára.

Přílohy