S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 20. 3. 2019 Poslední aktualizace: 15. 2. 2021

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, je v Ministerstvu zdravotnictví České republiky určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. 

Prošetřovatelem podle § 3 odst. 3 tohoto nařízení je určena:

  • Jitka Bartošová

Prošetřovatel přijímá oznámení, a to i anonymně, a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání

  • představeným
  • státním zaměstnancem
  • jiným zaměstnancem
  • osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu

při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. nebo postupem podle jiného právního předpisu.

Oznámení je možno zaslat:

  • v listinné podobě vhodit do schránky umístěné v budově Ministerstva zdravotnictví České republiky označené jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“. Tato schránka je veřejně přístupná a nachází se v prostoru před podatelnou. Prostor kolem schránky není nahráván nebo monitorován kamerovým ani žádným jiným systémem.

Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

Při prošetřování oznámení prošetřovatel postupuje podle § 7 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Oznamovatel má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.