Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Informace o cenách léků

Vytvořeno: 19. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění zveřejňovaný dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění .

Seznam uvádí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady. Seznam zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a je dále aktualizován v závislosti na vydání rozhodnutí ve správním řízení.

 

Přejít k informacím o cenách léků