S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. o vyhodnocení a dopadech restrikce v hygienické službě v letech 2006 – 2012 a související usnesení Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

Vytvořeno: 18. 9. 2014 Poslední aktualizace: 18. 9. 2014

Dne 4. září 2014 projednal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informaci náměstka ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D., která se mj. týkala vyhodnocení a dopadů restrikce v hygienické službě v letech 2006 – 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR.

Výbor přijal v této věci usnesení č.48. Uvedené sdělení hlavního hygienika a usnesení výbor je uvedeno v přílohách.

Přílohy