Informace Ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 8. 12. 2023 Poslední aktualizace: 11. 12. 2023

S odvoláním se na znění § 13/2 a 3 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) Ministerstvo zdravotnictví informuje, že na funkci člena dozorčí rady státního podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, byl nominován pan Lukáš Hronec, rok narození 1983.