S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vydáním nových vzdělávacích programů dle zákona č. 95/2004 Sb.

Vytvořeno: 20. 4. 2015 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo změny
ve vzdělávacích programech oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů a změny ve vzdělávacích programech oborů nástavbového vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, případně 2009-2010 a/nebo 2011.

Nové vzdělávací programy budou postupně uveřejňovány ve Věstnících MZ a následně na webových stránkách MZ.