Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

Vytvořeno: 4. 12. 2023 Poslední aktualizace: 4. 12. 2023

V souladu s metodikou dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2023 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února 2024 prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu:

  1. Po přihlášení do Grantysu naleznete formulář pro vyplnění závěrečné zprávy v sekci Ke stažení na horní modré liště, kde v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci, které byl projekt předložen (PPNN 2023 – NEINVESTICE), vyberte soubor s názvem „Závěrečná zpráva o realizaci projektu PPNN 2023“ a ten vyplňte. Po vyplnění si uložte formulář Závěrečné zprávy o realizaci projektu do svého počítače.
  2. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete závěrečnou zprávu odevzdat.
  3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (tlačítko Upravit).
  4. Do sekce Soubory v levém menu vložte vyplněný a podepsaný formulář spolu s účetními podklady k projektu – zvlášť k projektu (celkové náklady/výdaje projektu vč. spolufinancování) a zvlášť k dotaci (náklady/výdaje hrazené z dotace poskytnuté MZ – účetní sestava po dokladech), které obsahují přehled všech zakoupených položek a dalších nákladů projektu a dokládají řádné zaúčtování nákladů/výdajů jednotlivých položek finančních prostředků, a případně dalšími povinnými přílohami uvedenými v závěrečné zprávě.
  5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  6. Vyplněný a podepsaný formulář se všemi přílohami odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).