S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 20. 12. 2022

V souladu s metodikou dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února 2023 prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu:

  1. Po přihlášení do Grantysu naleznete formulář pro vyplnění závěrečné zprávy v sekci Ke stažení na horní modré liště, kde v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci, které byl projekt předložen (PPNN 2022 – NEINVESTICE), vyberte soubor s názvem „PPNN_2022_Závěrečná zpráva o realizaci projektu“ a ten vyplňte. Po vyplnění si uložte formulář Závěrečné zprávy o realizaci projektu do svého počítače.
  2. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete závěrečnou zprávu odevzdat.
  3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (tlačítko Upravit).
  4. Do sekce Soubory v levém menu vložte vyplněný a podepsaný formulář spolu s účetními podklady k projektu (např. výkaz zisků a ztrát, obraty účtů po měsících, sborník apod.) a případně dalšími povinnými přílohami uvedenými v závěrečné zprávě.
  5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  6. Vyplněný a podepsaný formulář se všemi přílohami odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).