Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

Vytvořeno: 4. 12. 2023 Poslední aktualizace: 4. 12. 2023

V souladu s metodikou dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023 je příjemce dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února 2024 prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu:

  1. Po přihlášení do Grantysu naleznete formulář pro vyplnění závěrečné zprávy v sekci Ke stažení na horní modré liště, kde v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci které byl projekt předložen (PPZ 2023), vyberte soubor s názvem „Závěrečná zpráva PPZ 2023“ a ten vyplňte. Po vyplnění si uložte formulář Závěrečné zprávy o realizaci projektu do svého počítače.
  2. V sekci Projekty (na horní modré liště) vyberte projekt, u kterého chcete závěrečnou zprávu odevzdat.
  3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (tlačítko Upravit).
  4. Do sekce Soubory v levém menu vložte vyplněný a podepsaný formulář spolu s účetními podklady k projektu (účetní sestavy) a případně dalšími povinnými přílohami uvedenými v závěrečné zprávě.
  5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  6. Vyplněný a podepsaný formulář se všemi přílohami odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).