Informace k VES 2009-2011

Vytvořeno: 18. 11. 2008 Poslední aktualizace: 18. 11. 2008

Ve 40. a 41. týdnu t.r. se uskutečnila jednání všech oborových komisí, které navrhly MZ oponenty pro vypracování oponentských posudků k přijatým žádostem a doporučily k nim zpravodaje. Navržené oponenty v těchto dnech schvaluje ministerstvo.


Po vypracování a odevzdání oponentských posudků ve stanovené lhůtě, budou svolány oborové komise k odbornému posouzení žádostí (předpokládání  v lednu 2009).