S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace k uznané profesní kvalifikaci koordinátor dobrovolníků

Vytvořeno: 8. 3. 2016 Poslední aktualizace: 2. 11. 2021

 

Portál Národní soustavy kvalifikací zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou schválené a uplatnitelné na pracovním trhu ČR. Tento portál zmiňuje i profesní kvalifikaci „koordinátor dobrovolníků“, který se stal zároveň uznaným povoláním v Národní soustavě povolání, avšak do Katalogu prací, kterým se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat, není zařazen.

Požadavky na tuto kvalifikaci jsou obecné, aby vyhovovaly pro činnosti koordinátorů v různých oblastech v gesci různých rezortů (př. MV, MK, MŽP, aj.), nejsou tedy zaměřeny přímo na problematiku zabezpečení způsobilosti koordinátora dobrovolníků v oblasti zdravotních služeb včetně požadavků na kvalitu a bezpečnost dobrovolnické činnosti v této specifické oblasti.

Z hlediska rezortu zdravotnictví nebyl kvalifikační ani hodnotící standard profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků připravován ve spolupráci s MZ ČR.

Absolvování zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci koordinátora dobrovolníků je zcela na dobrovolné bázi. Poskytovatel zdravotních služeb toto osvědčení tedy nemusí požadovat jak pro koordinátory ve svém zdravotnickém zařízení, tak ani pro pracovníky externích dobrovolnických organizací, které dobrovolníky do zdravotnického zařízení vysílají.

Managementu poskytovatele zdravotních služeb proto doporučujeme zvážit, zda je pro dobrovolnickou činnost organizovanou v jejich zdravotnickém zařízení přínosné vyžadovat funkci koordinátora dobrovolníků a pokud ano, tak pro tuto funkci získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle kvalifikačního a hodnotícího standardu uvedeného na webu registru Národní soustavy kvalifikací zde.

Problematiku kvality a bezpečí dobrovolnické činnosti v oblasti zdravotních služeb rozpracovává Akční plán „Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb/Zdraví 2020, který má v rámci svých úkolů řešit dlouhodobou koncepci a systém vzdělávání klíčových pracovníků pro dobrovolnický program ve zdravotnických zařízeních.