S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace k revizní zprávě

Vytvořeno: 7. 2. 2023 Poslední aktualizace: 7. 2. 2023

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022 je každý příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (revizní zpráva), a to do 31. března 2023 prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání revizní zprávy:

  1. Po přihlášení do Grantysu naleznete formulář pro vyplnění revizní zprávy v sekci Ke stažení na horní modré liště, kde v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci, které byl projekt předložen (PVP 2022 – NEINVESTICE), vyberte soubor s názvem „PVP_2022_Revizní zpráva“ a ten vyplňte. Po vyplnění si uložte formulář revizní zprávy do svého počítače.
  2. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete revizní zprávu odevzdat.
  3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Revizní zpráva (tlačítko Upravit).
  4. Do sekce Soubory v levém menu vložte vyplněný a podepsaný formulář.
  5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  6. Vyplněný a podepsaný formulář odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).