S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace k projektu – Zajištění administrativních kapacit MZ ČR pro REACT-EU

Vytvořeno: 13. 12. 2021 Poslední aktualizace: 13. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Zajištění administrativních kapacit MZ ČR pro REACT-EU (CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017003), který je spolufinancován z EU a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je technické a provozní zajištění funkce poskytovatele dotace pro projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace prioritní osy 6: REACT-EU.

Realizací projektu tak bude dosaženo odpovědné a účinné správy prioritní osy 6: REACT-EU (specifického cíle 6.1 dále jen „SC“) a efektivního řízení a monitorování realizace tohoto SC a maximalizace kvality a účinnosti implementace. Dále dojde k zajištění dostatečných kapacit pro výkon poskytovatele dotace pro SC 6.1 REACT-EU pro přímo řízené organizace MZ, zejména zaměstnáním nových pracovníků, kteří se budou věnovat implementaci SC 6.1 REACT-EU.