S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky

Vytvořeno: 19. 9. 2019 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Informace k podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace v rámci praktické části aprobační zkoušky.

Podání žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace pro zajištění odborné praxe v délce 5 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky se týká pouze žadatelů, kteří hodlají přijmout uchazeče s vydaným Rozhodnutím o povolení výkonu praktické části aprobační zkoušky po úspěšném absolvování písemné části aprobační zkoušky v podzimním zkouškovém termínu 2017 (tj.: uchazeči kteří vykonali na podzim 2017 písemnou část aprobační zkoušky a v Rozhodnutí o povolení výkonu mají uvedeno, že mají vykonat odbornou praxi v délce 5 měsíců).

Podání žádosti o udělení akreditace pro zajištění odborné praxe v délce 6 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky se týká pouze žadatelů, kteří hodlají přijmout uchazeče s vydaným Rozhodnutím o povolení výkonu praktické části aprobační zkoušky po úspěšném absolvování písemné části aprobační zkoušky počínaje jarními termíny 2018 (tj.: uchazeči kteří vykonali na podzim 2017 písemnou část aprobační zkoušky a v Rozhodnutí o povolení výkonu mají uvedeno, že mají vykonat odbornou praxi v délce 6 měsíců).

Žadatelé, kteří hodlají přijmout oba typy uchazečů, musejí požádat o obě akreditace samostatně.