Informace k odstávce některých informačních systémů ECHA

Vytvořeno: 22. 1. 2024 Poslední aktualizace: 22. 1. 2024

V období od 7.února 2024 od 8 hodin do 12. února 2024 do 8 hodin nebude dostupný Registr pro biocidní přípravky (R4BP) spravovaný Evropskou agenturou pro chemické látky.

Důvodem odstávky je přechod na nový datový formát souhrnu vlastností biocidních přípravků (SPC) ze stávajícího XML formátu na IUCLID formát i6z.

Dovolujeme si upozornit, že od pondělí, 12. února 2024 nebude již stávající SPC editor dostupný pro přípravu SPC, rovněž nebude možné podat jakoukoliv žádost s SPC ve formátu XML.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň prohlašuje, že bude akceptovat jakékoliv pozdější podání, které mělo být ze strany žadatele učiněno v období výše uvedené odstávky.

 

Information on the maintenance of certain ECHA´s information systems

The Register for Biocidal Products (R4BP) managed by the European Chemicals Agency will be unavailable from 8am on 7 February 2024 until 8am on 12 February 2024.

The reason for the maintenance is the change to the new data format for the Summary of Product Characteristics (SPC) of biocidal products from the current XML format to the IUCLID i6z format.

Please also keep in mind that after Monday, 12 February 2024, the SPC Editor will be no longer available to prepare SPC files, nor will it be possible to submit any application with an SPC in XML format.

The Ministry of Health also declares that it will accept any later submission that should have been made by the applicant during the above mentioned maintenance.